top of page

Visie & Missie.

Hierboven is de visie en missie samen gevat in de vorm van een huis, zodat in één opslag duidelijk is waar we voor staan. 

Waar het op neer komt is dat we een beweging zijn, gebouwd als een huis op de Rots en het Fundament Jezus Christus. 

Puntsgewijs zou je het als volgt kunnen zien: 

- Jezus Christus is ons Fundament.

- Geloven in Zijn offer aan het kruis voor ons, maakt ons tot kinderen van God.

- Door Jezus' offer hebben we eeuwig leven en zegen ontvangen.

- Zijn offer zorgt er ook voor dat lijden en vervolging ons leert te vertrouwen op Hem: Zijn plan is altijd beter dan ons eigen plan.

- Vanuit het weten dat we Gods kinderen zijn, leren we te leven zoals Hij bedoeld heeft: we zijn Zijn discipelen/leerlingen.

- Tegelijkertijd verspreiden we Zijn Koninkrijk door als een licht te schijnen naar de buitenwereld die Jezus nog niet kent.

- In dat alles is de Heilige Geest onze Wegwijzer: we waaien met Zijn wind (RUACH) en aanwijzingen mee.

bottom of page